Wnętrze

Wnętrze

Historia, Kościół

Przestąpiwszy próg znajdujemy się w białym czworobocznym pomieszczeniu, bez żadnego specjalnego stylu. Całą uwagę skupia na sobie ołtarz sięgający do sklepienia, pochodzący z 1717 r. (odrestaurowany w 1985 r.) W ołtarzu trzy malowidła, pociemniałe, lecz wyraźne. W podłużnym, wąskim formacie na dole Ostatnia Wieczerza. Główny obraz ołtarzowy przedstawia Ukrzyżowanie, nad nim Zmartwychwstanie. Nie są to wybitne dzieła sztuki, są jednak starannie wykonane. W dwóch niszach stoją dwie drewniane figury. Pierwsza z kielichem komunijnym, druga trzymająca Biblię. Przedstawiają Słowo i Sakrament, są to apostołowie Piotr i Jan. Po obu stronach głównego obrazu znajdowały się dwa anioły dmące w puzony, z których pozostał tylko jeden, umieszczony obecnie nad organami. W dawnym miejscu 2 skradzionych rzeźb aniołów stoją 2 rzeźby niewiast. U góry znajduje się odtworzona rzeźba pelikana z pisklętami – symbol ofiarnej miłości Bożej (kiedyś był tam orzeł z trzema młodymi, może nawiązanie do 2 Mż 19, 4 „…nosiłem was na skrzydłach orlich…”). Nad inskrypcją z miejscem pochodzenia ołtarza łaciński napis: „His Pater ex coelo coelestia gaudia donet consilio ac opibus qui sacra nostra iuvant sic precatur C. Froelich D.” co znaczy: „Moege der himmlische Vater himmlische Freuden denen geben, die mit Rat und Tat unser Heiligtum unterstuezen, tak modlił się Christoph Froelich Diakon”. W latach 1678 – 1695 C. Froelich był duchownym polskiej kaplicy. Jego epitafium zachowało się do dziś. Z tego też okresu musi pochodzić ołtarz. Możemy domyślać się, że w 1691 r. kościół został przebudowany.

Ambona wykonana jest w tym samym stylu, pochodzi z 1730 r., odrestaurowana w 1997 r. Zdobi ją 11 obrazów na drewnie (przedstawiających powstanie Biblii i jej znaczenie dla człowieka). Pierwotnie ambonę wspierała figura Mojżesza z dziesięciorgiem Przykazań. Malowidła na drzwiach ambony przedstawiają czterech ewangelistów. Na zewnętrznej stronie, na górnej połowie znajdujemy postać Mateusza siedzącego przy stole nad księgą, za nim anioł z uniesionym palcem dyktuje mu Boże Słowo. Dolna połowa drzwi ambony ukazuje postać Marka w pozycji siedzącej, piszącego, u jego nóg lew symbol ewangelisty. Wewnętrzna strona drzwi u góry przedstawia Łukasza mężczyznę z czarną brodą, za pulpitem zamyślonego i piszącego. W dolnej części drzwi ambony widzimy Jana młodzieńca o jasnych włosach. Na tronie w chmurach zasiada Bóg Ojciec trzymający na swych kolanach Syna. Jan spogląda w górę i pisze. Główna część ambony pokryta jest malowidłami wyobrażającymi symbole Ducha Bożego wg Iz 11, 2. Na osobie Sługi Bożego spocznie Duch Pana; Duch mądrości i rozumu, Duch rady i mocy, Duch poznania i bojaźni Pana. Duch Pana – w chmurach gołębica. Poniżej trójkąt równoboczny otoczony promieniami światła z wpisanym hebrajskim imieniem Boga. Duch mądrości – postać kobiety w koronie na głowie. W lewej ręce postać trzyma księgę z siedmioma pieczęciami (Obj 5, 1), w prawej dłoni dwa klucze (Obj 1,18). Duch Rozumu – żeńska postać ubrana w czerwoną szatę, ponad jej głową płomień ognia. W lewej ręce trzyma berło (4 Mż 24, 17), prawą wskazuje wzwyż na orła (Iz 46, 11). Duch Rady – pięknie przystrojona postać, w lewej ręce trzymająca lustro, w którym widnieje męskie odbicie (Jak 1, 23), w prawej ręce trzyma serce owinięte w wieniec. Duch mocy – wg Ef 6,11 – 17, postać ukazana w duchowej zbroi. Na hełmie widnieje napis JHS (Jesus Hominum Salvator), w lewej ręce tarcza, na której hebrajskim pismem zapisane jest imię Boże. Prawa ręka trzyma ognisty miecz. Duch Poznania – postać kobieca w jednej ręce trzymająca księgę ze słowami: „Badajcie Pisma”, w prawej trzyma płonącą pochodnię. Duch Bojaźni (Pańskiej) – kobieca postać, której lewa ręka trzyma tablicę z przykazaniami wraz ze słowami „bojaźń i miłość”, podczas gdy w prawej trzyma wiązkę piorunów. Zwieńczenie ambony ukoronowane jest figurą Zbawiciela. Napis jest częściowo niewidoczny, jednak niektóre zachowane fragmenty pozwalają stwierdzić, że chodzi o werset biblijny z Iz 58,1 („Wołaj na całe gardło, nie powściągaj się, podnieś jak trąba swój głos i wspominaj mojemu ludowi jego występki”).

Organy zostały przewiezione z byłego ewangelickiego kościoła w Bezławkach w 1979 r. Zostały zbudowane w 1830 r. i mają 11 głosów.

Dzwon, pochodzący również z Bezławek, wykonany został w 1843 r. przez braci Reschke.

Renowację wnętrza przeprowadzono w 1979 r., a nową elewację wraz z wymianą okien wykonano w 1985 r., w 2003 r raz jeszcze odnowiono i pomalowano elewację. W 2002 r. przebudowano zabytkowy balkon nad wejściem. W 2004 r. przeniesiono organy z presbiterium na balkon.

Od Stycznia 1985 r. kościół nosi nową nazwę – Kościół Ewangelicko-Augsburski św. Jana w Kętrzynie. Oby był świadectwem miłości, której apostołem był Jan.

Przez prawie cztery stulecia polski kościół służył wiernie parafii. Niedostrzegany i mało podziwiany. A jednak wart obejrzenia, wnosząc ciche piękno w ten świat.

Architektura

Architektura

Historia, Kościół

Architektura małego kościoła należy do całkowitego kompleksu budowlanego kościoła św. Jerzego z jego wieżami, murami i obiektami fortyfikacyjnymi. Ta mała budowla powstała w czasie, w którym dziedziniec kościoła św. Jerzego został przekształcony w cmentarz i pełniła funkcję kaplicy cmentarnej. O budowli tej wzmiankowano na początku XVI w. jako o kaplicy św. Jerzego. Obiekt ten w ciągu stuleci musiał zostać poddany tak wszechstronnej przebudowie, że jego pierwotny wygląd można obecnie ledwie jeszcze stwierdzić.

Kaplica pierwotnie zawierała pomieszczenie istotnie mniejsze i niższe niż jej obecny kształt. Została wykonana dokładnie tak, jak jej duży imiennik dla zaoszczędzenia materiałów budowlanych przy zastosowaniu murów obronnych w półnono-wschodnim rogu ogrodzenia.

Nieistniejące już dzisiaj szczegóły architektoniczne i fragmenty wyposażenia wnętrza kościoła.

Nad wejściem frontowym znajdowały się inskrypcje. Przed remontem być może istniały pozostałości inskrypcji, litery: Do Po /może Anno Domini Polonia lub Dom Polski/.

Empora była ozdobiona trzema obrazami przedstawiającymi historię Jakuba: pożegnanie, drabinę do nieba i walkę z aniołem Bożym. Na szczególną uwagę zasługiwał środkowy obraz drabiny Jakubowej. Z nieba padały promienie światła towarzyszące aniołom. Pomiędzy obrazami znajdowała się mała drewniana głowa jelenia z prawdziwym porożem. Większe poroże znajduje się w kościele św. Jerzego. Dawniej służyło jako oświetlenie na ścianie. Na emporze umiejscowione było stare krzesło z inskrypcją „G.E. 1695”. Nad emporą zabytkowy drewniany krzyż naturalnej wielkości, wcześniej umocowany był do belki sklepienia w kościele św. Jerzego. Po Reformacji znalazł miejsce nad wysuniętym do przodu ołtarzem, by potem powrócić na dawne miejsce. Schowany do składu ze starociami, podczas renowacji kościoła św. Jerzego w 1883 r. znów umieszczony w kościele na emporze organowej.

Na prawo od wejścia barokowa empora bardzo kunsztowna w przeciwieństwie do prostej małej empory nad drzwiami wejściowymi.

Ołtarz zwieńczał trójkąt równoboczny otoczony promieniami, symbolizujący Trójjedynego Boga. W kościele znajdowały się dwa epitafia. Pierwsze z 18.02.1695 r. ku czci zmarłego duchownego Christopha Froelich. Na epitafium przedstawione było ukrzyżowanie, po obu stronach krzyża na obrazie klęcząca rodzina zmarłego. Nad tablicą napis w języku polskim, poniżej w języku łacińskim, oraz najważniejsze daty z życia zmarłego. Froelich przed przybyciem do Kętrzyna był diakonem w Barcianach i Ribben. Drugie epitafium podobne, przedstawiało grupę osób pod krzyżem – rodzina fundatorów, wśród nich dwóch duchownych. Nad obrazem napis: „1704 Dorothea Drespsche”. I jeszcze jedna tablica z nazwiskami poległych bohaterów wojennych: (z parafii polskiej) Gottfried Kruh, Weitzdorf u. Christian Kroll, Reimsdorf.

Duchowni kętrzyńskiej Parafii

Duchowni kętrzyńskiej Parafii

Duchowni, Historia
Księża proboszczowie lata Księża pomocniczy lata
Christof Meddingen 1526-1528
Michael Mauer 1529-1530
M. von Drahe 1531-1538 Appolinaris Pfluger 1531-1538
Johann Pauli 1539-1549 Georg Blumenstein 1545
Bonaventura von Stein 1550-1551 Peter Lypcke 1550-1561
Albert Meldius 1552-1566 Albrt Dannowski 1563
Johann Lidicius Liedtcke 1566-1570 Albrecht d’Olive 1568
Matthias Brew 1571-1575
Lazarus Hohensee 1576-1581 Johann Misloncki
Michael Wissowatti
1579-1580
1581
Caspar Stürmer 1581-1597 Jacob Hintzke
Michael Pormann
1581-1590
1590-1597
Valentin Belendorf 1597-1607 Jacob Feldner
Urban Sommer
1597-1603
1603-1621
Gerhard Roberti 1608-1616
Adam Prätorius 1616-1642 Andreas Gille
Johann Stiebnerus
1621-1628
1628-1657
Christian Sinnknecht 1641-1644
Wilhelm Wtzendorf 1644-1646
Christian Walter 1646-1663 Leonard Nordhoff 1658-1678
Reinhold von Derschau 1664-1671
Martin Babatius 1671-1674
George Heiligendörfer 1674-1689 Christoph Fröhlich 1678-1695
Salomo Jester 1689-1697 Christoph Heilbrunner
Gottfried Fröhlich
1691-1697
1694-1698
Christoph Heilbrunner 1697-1699
Johann Baasel 1699-1703 Wilhelm Andersohn 1699-1704
Friedrich Seuberlich 1703-1729 Johann Christian Cretius
Thomas Jacob Rynckowski
1704-1710
1710-1724
Franz Albrecht Schultz 1724-1729 Johann George Pratius
Johann Bannasch
Daniel Krzossa
1724-1732
1732-1766
1763-1782
Andreas Schumann 1729-1781 Johann Christoph Wolf
Johann Emanuel Volmer
1771-1772
1774-1781
Wilhelm Pisanski 1782-1808 Johann Friedrich Nippa
Carl Wenzek
1782-1800
1800-1811
Ludwig Leopold Hagemann 1809-1822 Michael Borowski 1811-1832
Carl Friedrich Wendland 1822-1824
Christian Michael Nietzki 1824-1825
Fürchtegott Adolf Kah 1825-1840 Albrecht Friedrich Dreschhof 1833-1879
Friedrich Wilhelm Teodor Driest 1841-1855
Carl August Thal 1856-1878
Christian Klapp 1879-1891 Franz Szczybalski
Rudolf Albrecht Chr. Meyer
1880-1889
1889-1919
Albert Ferd. O. Rudzewski 1892-1893
Heinrich Otto K. Borowski 1893-1910
Gottfried Julius Doliva 1911-1913
Gustav Ad. Friedrich M. Plath 1914-1930 Pensky Willy
Hans Georg Borchert
1919-1927
1927-1934
Wilhelm Gottlieb Gemmel 1930-1945 Walter Vonthein
Karl Sedlag
1934-1938
1938-1945
Emil Dawid 1945-1952 Karol Napierski 1950
Paweł Bakałarz 1953-1984 Rudolf Bażanowski 1978-1984
Rudolf Bażanowski 1984-1997 Cezary Królewicz
Sławomir Fonfara
Paweł Hause
…………..
1991-1995
1995-1997
Paweł Hause 1997-
Historia Parafii w zarysie

Historia Parafii w zarysie

Historia, Parafia

Na dawnym cmentarzu miejskim tuż obok Kościoła parafialnego Św. Jerzego (były Kościół Ewangelicki) ok. 1480 r. wybudowano obszerną kaplicę tzw. dom modlitwy (obecny Kościół Ewangelicki). Ten mały kościół, nazywany też „polskim kościołem”, stoi jakby na uboczu, w cieniu kościoła św. Jerzego. Uosabia on znaczną część historii Kętrzyna, ma także interesujący wystrój wnętrza.

Przez prawie trzy stulecia budowla związana była z dziejami szkoły łacińskiej, założonej w 1545 r. Albrechta Herzoga.

W 1546 r. nad pomieszczeniem kościelnym dobudowano drugie piętro dla potrzeb szkoły, gdzie poza dużą klasą znajdowały się mieszkania dla dwóch nauczycieli (wg innych źródeł bursa dla uczniów). Szkoła ta zwana „Królewieckim Gimnazjum” przygotowywała uczniów na Uniwersytet w Królewcu.

Kościół św. Jana w Kętrzynie

Wtedy też kaplicę przebudowano na kościół, w którym odtąd odbywały się nabożeństwa w języku polskim. Do budynku kościoła przylegał budynek szkolny. Kościół posiadał ściany w stylu renesansowym. W 1565 r. kościół, do którego wejście było od strony zachodniej, przedłużono w kierunku południowym aż do murów obronnych.

W 1630 r., po najeździe Szwedów (26.XI.1628 pod wodzą Butlera) kurator Jerzy Wilhelm zlecił gruntowne odnowienie budynku.

Kolejnego remontu i odnowienia dokonał w 1691 r. ochmistrz Christoph Alexander von Rauschke, który przywrócił dawny wygląd kościołowi i szkole (wzmianka o kościele w kronice miejskiej z r. 1704), przedłużono też kościół w kierunku północnym.

W latach 1750-70 przeprowadzono remonty w budynku kościoła. W tym czasie zaproponowano przeniesienie polskich nabożeństw do kościoła św. Jerzego, aby polski kościół przysposobić do powiększenia szkoły łacińskiej. Władze miejskie nie dopuściły do tego. W planach była sprzedaż ołtarza i zamiana ambony na katedrę. Kiedy wreszcie w 1817 r. Gimnazjum otrzymało nowe pomieszczenia, kościół zachował swe wyposażenie. Zlikwidowano piętro i zainstalowano beczkowe sklepienie. W szczytowych ścianach pozostawiono górne małe okna, a pozostałe otwory okienne piętra zamurowano.

Od 1880 r. kościół polski przeznaczono na naukę dla konfirmantów.

Od 1946 r. jest to jedyny w Kętrzynie kościół ewangelicki, kościół św. Jerzego „przechodzi” w ręce katolików.