Godzina Biblijna

Zapraszamy na spotkanie biblijne w czwartki o godzinie 17.00. Ze względu na sytuację pandemiczną będą to spotkania online.

Prośba do osób zainteresowanych o skontaktowanie się z praktykantem Jarosławem Sajdok (793320292 lub email: jaroslawsajdok@gmail.com) celem organizacji i ewentualnej pomocy przy konfiguracji spotkania.

Spotkania za pośrednictwem również telefonów stacjonarnych.