W najbliższą środę, tj. 6 marca 2019 roku rozpoczynamy czas pasyjny.
Chciejmy razem rozpocząć wędrówkę pod krzyż Golgoty nabożeństwem w kościele św. Jana o godz. 17:00.

KOŚCIÓŁ ŚW. JANA
6 marca 2019 r.
godz. 17:00