Zjazd BPGA Mikołajki

Zarząd Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa informuje Państwa, że Walny Zjazd BPGA w roku 2021 został zaplanowany na dzień 3.06.2021 roku w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Mikołajkach.

Informacja dla parafian wybierających się na zjazd BPGA:

11:00 – Obrady w kościele

12:15 – Uroczyste nabożeństwo

Po nabożeństwie Delegaci zaproszeni są na obiad, a dla reszty przygotowany zostanie grill na terenie parafii.